O nás

Čím sa zaoberáme a s čím vám vieme poradiť?

  • montáže a inštalácie interaktívnej techniky (interaktívnych tabúľ, dataprojektorov a i.)
  • technické a metodické poradenstvo k efektívnemu využívaniu interaktívnej techniky na školách a vo vzdelávaní
  • montáž klasických školských tabúľ
  • „prvá pomoc“ pri problémoch s interaktívnou technikou
  • komplexný servis interaktívnej techniky (interaktívne tabule, dataprojektory a i.)
  • čistenie dataprojektorov – aj hĺbkové
  • výmena lámp v dataprojektoroch
  • opravy dataprojektorov a interaktívnych tabúľ
  • vybavenie jazykových a počítačových učební od stolov až po kompletnú IT techniku

Správna, profesionálna montáž a inštalácia produktov je dôležitým prvkom následného, dlhodobého a efektívneho využívania vašich Interaktívnych riešení.
Poradíme vám.