Servis interaktívnych systémov

Čo vám ponúkame?

  • telefonické konzultácie pri technických problémoch s technikou
  • servis interaktívneho systému alebo jeho komponentov (interaktívna tabuľa, dataprojektor a i.) priamo u Vás na škole
  • prečistenie, údržbu hardvéru od prachu a nečistôt, odporúčania ako správne prevádzkovať hardvér, v prípade potreby oprava
  • kontrolu a overenie správneho fungovania prepojenia interaktívnej tabule s počítačom
  • aktualizácie a v prípade potreby aj reinštaláciu autorských softvérov a driverov k interaktívnym tabuliam
  • zhodnotenie stavu fungovania dataprojektorov, rady ako správne prevádzkovať dataprojektor
  • nastavenie obrazu a kalibrácia dataprojektora
  • v prípade potreby vyčistenie dataprojektora, výmena lampy
  • opravy dataprojektorov a interaktívnych tabúľ

Potrebujete rýchle nápovede a pomoc pri technických problémoch s vašou Interaktívnou technikou?
Neváhajte nás kontaktovať.