Interaktívne zariadenia znamenali prevrat vo vzdelávacom procese, či už v školskom prostredí alebo  vo firmách a školiacich spoločnostiach. Vďaka tomu sa stalo prezentovanie témy pútavé a naplno sa využil technologický pokrok s ktorým držia krok žiaci alebo zamestnanci.

Učivo alebo prednáška je lepšie zrozumiteľná a pochopenie témy trvá rádovo kratšie ako je to v prípade klasických tabúľ, či obyčajného flipchartu.

Nie každý však chápe, aké sú vlastnosti a hlavné rozdiely medzi interaktívnymi tabuľami a obrazovkami. Dozvieme sa, čo je lepšie, interaktívna tabuľa alebo obrazovka, a tiež pochopíme nuansy, plusy a mínusy týchto dvoch zariadení.

Interaktívna tabuľa

Interaktívna tabuľa funguje kompletne s projektorom, ktorý na ňu prenáša obraz. Aby tabuľa správne fungovala, musíte nainštalovať ďalšie zariadenia, predovšetkým dataprojektor, pripojiť počítač alebo notebook a nakonfigurovať špeciálny software.

Toto interaktívne riešenie je vhodné na prezentácie v zasadačkách firiem, ale svoju prácu skvelo odvedie aj v školskej učebni.

Interaktívna obrazovka

Na dotykovej obrazovke môžete pozerať live video, meniť veľkosť obrázkov, meniť grafy, robiť si poznámky. V podstate sú interaktívne možnosti nevyčerpateľné. Ide o nezávislé zariadenie, ktoré nepotrebuje projektor, či pripojenie k PC, lebo ten je už súčasťou obrazovky. V podstate funguje ako jeden obrovský tablet bez nutnosti inštalovania softwéru a pripájania ďalších zariadení.

Vonkajšie svetlo

Často sa pri interaktívnych tabuliach stáva, že je obraz málo jasný vplyvom silného slnečného svetla. Je tak potrebné miestnosť zatemniť. Interaktívna tabuľa nemá vlastné podsvietenie a preto je jasnosť závislá od kvality projektora. Čistota obrazovky bude do značnej miery závisieť od polohy pozorovateľa. Obraz môže zakrývať tieň niekoho, kto stojí pri tabuli.

Kvalitu obrazu interaktívnej tabule ovplyvňuje aj uhol nastaviteľnej projekcie, poloha samotnej obrazovky. Mala by byť umiestnená presne vertikálne.

Interaktívna obrazovka má vlastné podsvietenie. Obraz je jasnejší a nie je skreslený a je v oveľa vyššom rozlíšení. Navyše je možnosť pozerať sa obrazovku z rôznych uhlov bez straty kontrastu a jasu.

Doplnkové vybavenie

Tu má opäť výhodu obrazovka, pretože všetky „zariadenia“ sú jej súčasťou. Nepotrebujete počítač, projektor, inštaláciu softwéru, či vŕtanie a montáž kabeláže. Na uchytenie obrazovky sa často používa stojan, ktorý prináša výhodu v rýchlejšom prenášaní medzi učebňami ale predstavuje dodatočnú investíciu. Navyše pri prenose je potrebné presunúť aj projektor. Interaktívne obrazovky sa zväčša montujú konzolou na steny.

Mobilita

Na začiatok si musíte uvedomiť, či budete interaktívne riešenie prenášať, alebo ostane trvalo na jednom mieste. Obe zariadenia ale nie sú plne mobilné. Aj interaktívne obrazovky je možné postaviť do stojana – vďaka tomu je presun napr. medzi triedami alebo zasadačkami podstatne jednoduchší.

Všestrannosť miesta

Interaktívna tabuľa je odrazom projekcie, preto si vyžaduje veľmi jasné usporiadanie v presne zvislej polohe. Akýkoľvek náklon alebo rotácia skreslí projekciu. Samotný projektor vyžaduje rovnaké starostlivé ladenie. Interaktívny panel nedeformuje prenášaný obraz bez ohľadu na jeho nastavenie.

Inštalácia

Čiastočne sme tento bod rozobrali v predchádzajúcich odstavcoch. Interaktívna tabuľa potrebuje miesto pre projektor, inštaláciu softwéru a kalibráciu. Nesmieme zabudnúť ani na potrebu ťahania kabeláže a prípadne vŕtania. Interaktívnu obrazovku stačí postaviť do konzoly alebo stojanu a zapnúť do siete. Všetky inštalácie a nastavenia už nie sú potrebné. Obrazovku môžete hneď začať používať a nie je potrebný čas IT správcu siete alebo iného technicky zdatného odborníka.

Obe interaktívne riešenia majú svoje nesporné výhody. Obrazovky však postupne nahrádzajú v školách a firmách tabule, aj keď počiatočné náklady môžu byť vyššie.

Ak premýšľate nad kúpou interaktívneho riešenia pre svoju školu alebo do firmy, neváhajte nás kontaktovať. Radi poradíme, ktoré riešenie by bolo pre vaše potreby ideálne.

Zostaňme v spojení