MONTÁŽ, INŠTALÁCIA IT A ŠKOLSKÝCH TABÚĽ

Ďalšou z našich činností je montáž a inštalácia školských tabúľ, dataprojektorov, interaktívnej techniky a i. Kvalitne a odborne zrealizovaná montáž a inštalácia je podľa nás základom spoľahlivého používania zariadenia bez potreby častých reklamácií a servisov. Ku každej realizácii pristupujeme individuálne a prispôsobujeme ju potrebám daného miesta a prostredia. Stretávame sa s neodbornými realizáciami, ktoré sú dôsledkom poškodenia zariadení, nevhodného umiestnenia a znižovania kvality používaných zariadení.

Možnosti inštalácií a montáži

Montáž a inštalácia interaktívnych dotykových LED obrazoviek

Montáž a inštalácia interaktívnych dotykových LED obrazoviek a panelov vrátane potrebného inštalačného a montážneho materiálu,
spustenie zariadenia a odskúšanie funkcionality, poradenstvo ako správne techniku prevádzkovať a využívať v praxi.

 

Montáž a inštalácia interaktívnych tabúľ a príslušenstva

Montáž a inštalácia interaktívnych tabúľ a príslušenstva rôznych typov vrátane potrebného inštalačného a montážneho materiálu, poradenstvo ako správne techniku prevádzkovať, spustenie a odskúšanie funkcionality interaktívneho riešenia (napr. interaktívny systém – interaktívna tabuľa a dataprojektor, interaktívna tabuľa a dataprojektor na zdvíhacom mechanizme alebo školská tabuľa krídlová a interaktívny dataprojektor a i.).

Montáž a inštalácia dataprojektorov

Montáž a inštalácia dataprojektorov, konzoly k dataprojektorom, potrebný inštalačný a montážny materiál, nastavenie obrazu a odskúšanie funkcionality,
poradenstvo ako správne techniku prevádzkovať.

 

Montáž školských tabúľ

Montáž a inštalácia klasických školských tabúľ – keramické a magnetické biele/zelené v rôznych rozmeroch na stenu, klasické školské tabule krídlové na stenu alebo zdvíhací mechanizmus, demontáž starých tabúľ.

Demontáže a montáže už existujúcich tabúľ

Demontáže a montáže už existujúcich tabúľ alebo interaktívnych riešení, dataprojektorov – ak je potrebné namontovať na iné miesto alebo z dôvodu
rekonštrukcie demontovať a po realizácii stavebných, maliarskych úprav namontovať.

 

 

Špecifické požiadavky na montáž a inštaláciu rôznych zariadení

Špecifické požiadavky na montáž a inštaláciu rôznych zariadení. Montáž a inštalácia podľa potreby a požiadavky zákazníka.

Naše realizácie

Potrebujete profesionálnu a spoľahlivú montáž a inštaláciu? Kontaktujte nás, sme Vám k dispozícii.