Počuli ste už o interaktívnej podlahe? Interaktívne dotykové obrazovkytabule sú už bežnou súčasťou vybavenia tried. Interaktívna podlaha ale ponúka ďalšie možnosti, ako kreatívne vzdelávať na školách a v škôlkach.

Čo je to interaktívna podlaha?

Je to multimediálny produkt, ktorý umožňuje učenie, ale aj oddych, používateľom v akomkoľvek veku. Projektor s krátkou projekčnou vzdialenosťou premieta obraz na podlahu. Vďaka snímaču pohybu je vyučovanie kreatívne a pre deti mimoriadne pútavé. Je preukázané, že vďaka interaktívnej podlahe sú deti samostatnejšie. Učenie je spojené so zážitkom, čo umožňuje deťom lepšie pochopenie témy a súvislostí.

Aké sú jej prednosti?

Technológia je tak vyladená, že eliminuje oneskorenie v interakcii medzi pohybom používateľa a samotným zobrazením. Vďaka tomu je zabezpečené maximálne presné a rýchle ovládanie.

Mení sa intenzita svetla počas vyučovania? Pre interaktívnu podlahu to nepredstavuje žiadny problém. Svetelné senzory upravia jas podľa aktuálnych podmienok.

Deti interagujú so zariadením na podlahe, takže prirodzene vznikajú tiene. Toto interaktívne riešenie ich ale dokáže rozpoznať a odstrániť ich náhodný vplyv počas používania.

Riešenie je dodávané aj s integrovanými stereo reproduktormi. Hudobnej výchove s „klavírom na podlahe“ tak už nič nestojí v ceste.

Viac ako 100 hier motivuje k pohybu, rozvíja postreh, trpezlivosť, či logické myslenie. Súčasťou riešenia je aj vyše 90 aplikácií, ktoré boli vytvorené v spolupráci s učiteľmi a psychológmi.

Vďaka A peru je možné fiktívne kresliť na podlahu bez toho, aby ste museli čokoľvek zmývať.

Pre koho je interaktívna podlaha určená?

Primárne je riešenie zamerané na škôlky, špeciálne školy a prvý stupeň základných škôl. Mnohé z pohybových hier ale ocenia aj dospelí.

V zahraničí je pomerne bežné, že sa interaktívne podlahy inštalujú do detských nemocníc. Je vedecky preukázané, že hospitalizované deti sa, vďaka tomuto interaktívnemu riešeniu, uzdravia rýchlejšie. Nemenej dôležitý je fakt, že dieťa by si z nemocnice malo zobrať čo najviac príjemných spomienok.

Náš TIP:
Podlaha, na ktorú sa premieta obraz, by mala byť svetlá, kvôli lepšiemu kontrastu.

Niekedy je lepšie raz vidieť, ako 100x počuť (čítať). Pre lepšiu predstavu, aké možnosti sa skrývajú v interaktívnych podlahách, si pozrite nasledovné VIDEÁ.