„Prvá pomoc“ pri problémoch s IT technikou

Radi pomôžeme vášej organizácií s montážou, servisom a predajom interaktívnej techniky a IT vybavenia.

Viac o nás

PRVÁ POMOC“ PRI PROBLÉMOCH S IT TECHNIKOU

Prestalo nejaké zariadenie správne fungovať alebo nefunguje vôbec? Projektor nepremieta obraz na tabuľu? Interaktívna tabuľa zrazu nereaguje?

 

  • poskytneme rýchlu radu alebo inštruktáž na vyriešenie problému
  • telefonické konzultácie alebo on-line pomoc
  • prvotná vzájomná komunikácia ako prostriedok na zhodnotenie a analýzu riešenia situácie (či stačí len on-line podpora, telefonická inštruktáž alebo je potrebná návšteva servisného technika)