Komplexný a spoľahlivý servis interaktívnej techniky

Zameraním našej spoločnosti je realizovať spoľahlivý servis interaktívnej techniky. Sústreďujeme sa nielen na údržbu a opravu celého systému, ale aj jednotlivých komponentov, ako napr. interaktívnych tabúľ, dotykových monitorov, dataprojektorov a počítačov. Správne a spoľahlivo fungujúca technika je základom efektívneho využívania týchto moderných pomocníkov v školskej a vzdelávacej praxi.

PRVÁ POMOC“ PRI PROBLÉMOCH S IT TECHNIKOU

Prestalo nejaké zariadenie správne fungovať alebo nefunguje vôbec? Projektor nepremieta obraz na tabuľu? Interaktívna tabuľa zrazu nereaguje?

 

 • poskytneme rýchlu radu alebo inštruktáž na vyriešenie problému
 • telefonické konzultácie alebo on-line pomoc
 • prvotná vzájomná komunikácia ako prostriedok na zhodnotenie a analýzu riešenia situácie (či stačí len on-line podpora, telefonická inštruktáž alebo je potrebná návšteva servisného technika)

SERVIS A OPRAVY INTERAKTÍVNYCH TABÚĽ

 • telefonické konzultácie pri technických problémoch s IT technikou
 • vyhodnotenie potreby servisného zásahu priamo na mieste
 • prevedenie servisného zásahu, odporúčania ako správne prevádzkovať hardvér, v prípade potreby oprava
 • kontrola a overenie správneho fungovania prepojenia interaktívnej tabule s počítačom, aktualizácie a v prípade potreby aj reinštalácia autorských softvérov a driverov k interaktívnym tabuliam

  SERVIS, OPRAVY A ČISTENIE DATAPROJEKTOROV

  • telefonické konzultácie pri technických problémoch s dataprojektormi
  • servis dataprojektorov priamo na mieste
  • podľa potreby realizácia základného alebo hĺbkového čistenia
  • opravy dataprojektorov
  • nové lampy do dataprojektorov a ich výmena
  • montáž dataprojektorov a nastavenie obrazu
  • odporúčania a rady správneho používania dataprojektorov

   SERVIS POČÍTAČOVEJ TECHNIKY

   • diagnostika PC a návrh riešenia technických problémov
   • on-line servisná podpora

   • Kontaktujte nás, navrhneme riešenie, pripravíme predbežnú cenovú kalkuláciu a v prípade potreby zrealizujeme servisný výjazd.