Interaktívne tabule postupne na Slovensku nahradili klasické tabule, ako sme ich poznali. Pôsobivá flexibilita, funkčnosť a úroveň prístupu, ktorá prichádza s výučbou na interaktívnej tabuli, znamená, že interaktívne tabule sú medzi pedagógmi, učiteľmi a samozrejme aj žiakmi obľúbené.

Okrem zjavnej výhody technologického pokroku si dnes predstavíme ďalšie výhody interaktívnych tabúľ na základných a stredných školách.

Čo je interaktívna tabuľa?

Tabuľa novej generácie je fantastickým komunikačným nástrojom v rukách učiteľa. Rozdiel medzi klasickou a interaktívnou tabuľou spočíva v tom, že inteligentná tabuľa interaguje technológiu a zobrazuje veľkú digitálnu obrazovku pre samotnú výučbu.

Interaktívne tabule sa dajú použiť v širokom spektre vyučovacieho procesu. Jednoduché používanie a široké zapojenie do výučby znamená, že učitelia sa každý deň spoliehajú na interaktívne tabule v triede, aby podporili svoje hodiny a spravili ich pre mladšie generácie pútavejšie.

Ako funguje interaktívna tabuľa?

Pred rokmi, keď boli interaktívne tabule prvýkrát predstavené ako nástroj pre školy, mnohí pedagógovia váhali s ich nasadením do tried. Príčinou mohla byť technická náročnosť, čo sa ale časom ukázala ako neopodstatnená obava.

V súčasnosti sa masívne prechádza na interaktívne tabule a ich ovládanie a výučba nie sú problémom ani pre menej technicky zdatných učiteľov. Práve jednoduchosť je jednou z hlavných výhod využívania interaktívnych tabúľ v základných a stredných školách na Slovensku.

Jej používanie je náročné, asi ako zapojenie klávesnice a myšky do PC. Projektor slúži na premietanie obrazu z počítača na plochu, ktorá je dotyková. Interaktívna tabuľa umožňuje používateľovi klikať na tlačidlá, zvýrazňovať text a presúvať a presúvať položky priamo z obrazovky počítača. Interaktívne tabule sú dostupné vo forme samostatného počítača s dotykovou obrazovkou alebo pripojiteľného zariadenia s dotykovým ovládaním z obrazovky projektora.

vyhody interaktivnych tabul

Využívanie interaktívnych tabúľ prináša viacero benefitov a my si predstavíme 7 najdôležitejších.

 1. Vyššia zapojenosť žiakov/študentov

  Interaktívne tabule preukázateľne zvyšujú zaangažovanosť žiakov alebo študentov počas vyučovania. Predovšetkým žiaci základnej školy majú relatívne malú mieru sústredenosti a preto ich interaktívne podaná téma upúta viac, ako keby bola vysvetlená na klasickej tabuli.

 2. Zábavnejšia forma

  Výučba už nie je len o písaní poznámok, ktoré učiteľ píše na tabuľu. Učiteľom sa otvára obrovský priestor na zapojenie online hier, hodiny otázok a odpovedí, kvízov, videí, či skupinových cvičení, aby bola pre deti téma viac pútavá a podaná hravou formou

 3. Internet

  Práve neobmedzené možnosti internetu, automaticky pripojenému k tabuli poskytuje učiteľovi neobmedzené možnosti vysvetlenia učiva. Vďaka tomu prebieha vyučovanie plynulejšie, látka sa priemerne preberie rýchlejšie a miera pochopenia učiva u žiakov je vyššia.

 4. Prispôsobené na rôzne formy učenia

  Interaktívna tabuľa je vhodná pre rôzne štýly učenia; kde sú tradičné vzdelávacie nástroje často dosť obmedzujúce. S interaktívnou tabuľou sa žiaci základných škôl môžu učiť spôsobom, ktorý im najviac vyhovuje.

 5. Opakovanie pohodlnejšie

  Opakovanie alebo súhrn učiva sa na konci hodiny robí podstatne lepšie, ak sa využije interaktívna tabuľa. Učitelia môžu jednoducho zhrnúť každú lekciu a zabezpečiť, aby ju študenti lepšie pochopili.

 6. Zníženie nákladov

  Klasické tabule potrebujú kriedy, flipcharty fixky, či papier, pri interaktívnych tabuliach toto všetko odpadáva. Aj keď počiatočné náklady na interaktívnu tabuľu sú vyššie, ďalej už nie sú potrebné dodatočné náklady a materiál.

 7. Ekologický rozmer

  Je potrebné myslieť na náklady na tlač napr. študijných materiálov a čas strávený pri kopírke. Interaktívne tabule tak zachránili tony papiera a toneru, ktorý tiež nie je veľmi ecofriedly.

Slovensko, podľa štatistiky zverejnenej na Statista.com malo v školskom roku 2017/2018 najväčší prístup k interaktívnym tabuliam pre žiakov základných škôl ( 12 žiakov na tabuľu, kým Grécko malo najmenší prístup 101 žiakov na tabuľu ).

Interaktívne tabule sú už bežnou súčasťou v triedach. Mnohé školy postupne prechádzajú na modernejšiu formu interaktivity – výučbu cez interaktívne dotykové obrazovky. O ich výhodách sa dočítate v ďalšom blogu, ktorý už teraz pre vás pripravujeme.

Zostaňme v spojení