Čím sa zaoberáme a s čím vám vieme poradiť?

  • Montáž, inštalácia a servis interaktívnej techniky.
  • Systémové požiadavky k interaktívnym tabuliam.
  • Montáž interaktívnych tabúľ.
  • Príručka pre efektívne používanie interaktívnych tabúľ v školách.
  • Správna montáž a inštalácia produktov je dôležitým prvkom ich následného a dlhodobého a efektívneho využtia Interaktívnych riešení. Poradíme vám.
  • Projektory a vizualizéry.
  • Tabule s infračevenou technologógiou.
  • Tabule s elektromagnetickou technológiou.

Kontakt:
Albín Priecel, 0903 463 758